Tænker du på dit drikkevand?

Det bør du gøre - du bor nemlig oven på det.

Som grundejer kan du være med til at beskytte dit drikkevand. Vær haveejer med omtanke, og vær forsigtig med de kemikalier, som du anvender i og omkring huset. På www.vandigrunden.dk kan du læse mere om, hvordan du kan være med til at passe på dit drikkevand.

Grundvandet omkring Hove har fra naturens side en meget dårlig beskyttelse. I andre dele af landet har man tykke lerlag, som giver grundvandet en delvis beskyttelse mod nedsivende forurening. Det gælder bare ikke i Hove. Billedligt talt vil alt det, som hældes på jorden, kunne sive rimeligt uhindret ned i de vandførende lag, som vi henter vores drikkevand fra.

Du skal helst helt undgå at sprøjte i haven og i stedet bruge nogle af de alternativer, der er for at holde ukrudtet væk uden sprøjtemidler. Der er ingen grund til at risikere, at sprøjtemidlerne bevæger sig ned i vores grundvand med tiden. Det er bedre at forebygge, så vi kan bevare vores rene drikkevand. Hvis pesticiderne dukker op i vores drikkevand, må vi lukke vandværket.

Har du en gammel boring eller brønd?

Ubenyttede boringer og brønde, som ikke er lukket korrekt, er også en trussel mod drikkevandet. En ubenyttet brønd eller boring er som et sår i jordskorpen, hvor forurenet overfladevand kan løbe direkte ned i de vandførende lag, som vi henter vores drikkevand fra. De private vandværker i Egedal kommune har i fællesskab opsporet og lukket mere end 150 ubenyttede brønde og boringer. Hvis du har kendskab til en ubenyttet boring eller brønd, kan du ansøge Grundvandspuljen i Egedal om en gratis lukning. Læs mere om gratis lukning af ubenyttede boringer og brønde.

I dag kan man i ca. 25 % af alle vandværksboringer i Danmark finde BAM (et nedbrydningsprodukt fra sprøjtegifte). I ca. 10 % af de undersøgte boringer er indholdet så højt, at grænseværdien for drikkevand er overskredet. Så truslen mod i drikkevandet er i allerhøjeste grad reel.

I perioden frem til 2001 oplevede Hove Vandværk, at nedsivende overfladevand forurenede vores boring. Kravværdierne for nitrat blev væsentligt overskredet, og der blev også fundet små mængder BAM i vandet. Til alt held kunne en dyr ombygning af vores boring i 2001/2002 løse problemet, så der igen kunne komme rent drikkevand i vores haner. Nitratværdierne er nu ekstremt lave. Der kan ikke længere måles BAM i det vand, som vi henter op fra undergrunden.

Vi passer på dit vand

Hove Vandværk bruger ikke ukrudtsbekæmpelsesmidler på jorden omkring boring eller på vandværkets egen grund. Vi bruger heller ikke midler mod skadedyr eller insekter.

På Hove Vandværk følger vi også et kvalitetskontrolprogram, hvor vandkvaliteten overvåges løbende. Vi holder øje med, at drikkevandet er sundt og godt. Og det har det heldigvis været i mange år.