Udviklingen i vores pris

Kubikmeterpriserne på vand fra Hove Vandværk har i mange år ligget meget stabilt. I 2015 medførte en stigende kubikmeterafgift til staten, at vi satte prisen op med 0,5 kr. pr. m3. Men da vores gennemsnitsforbruger aftager 125 kubikmeter årligt, var det heldigvis en meget lille ekstra udgift.

I 2017 måtte vi igen sætte prisen en smule op. Årsagen er stigende udgifter, bl.a. til de vandprøver som løbende bliver taget for at overvåge, at vi leverer vand af god kvalitet.

I 2018 er de statslige afgifter på vand sat op. Derfor stiger den samlede pris, som vi opkræver hos forbrugeren tilsvarende.

Forbrugerne bestemmer prisen

Bestyrelsen udarbejder til hver generalforsamling et budget over forventede indtægter og udgifter. Bestyrelsen udarbejder også et forslag til takster, bl.a. kubikmeterprisen og den faste årlige afgift. Både budget og takster vedtages af vandværkets medlemmer på generalforsamlingen.

Forslaget til takstblad, som bestyrelsen fremlægger, er godkendt af kommunalbestyrelsen. Den kommunale godkendelse sikrer, at sammenhængen mellem vandværkets økonomi og takster er bæredygtig, og at princippet om, at vandværkets økonomi skal kunne hvile i sig selv på langt sigt respekteres.