Vandkvaliteten bliver kontrolleret løbende

Vandværket følger et særligt prøveprogram, som er tilrettelagt med henblik på at sikre, at vandværket lever op til de gældende lovgivningsmæssige krav, som er fastsat i drikkevandsbekendtgørelsen.

I forbindelse med målingerne er det muligt at bestemme vandets hårdhed. Hårdhed er et udtryk for indholdet af calcium og magnesium. Hårdheden betyder noget for sæbeforbruget ved vask: Hårdt vand kræver mere sæbe end blødt vand. Ved den udvidede kontrol i februar 2017 er vandets hårdhed beregnet til 17' dH - dette svarer til 'Hårdt' vand.

Hove Vandværk benytter Eurofins A/S til at foretage målinger af vandkvaliteten.

Alle vandværkets vandanalyser afleveres til det kommunale tilsyn og registreres i den nationale boringsdatabase, JUPITER.