Tidligere nyheder

Hove Vandværk driver en SMS-baseret nyhedstjeneste. Hvis du tilmelder dig, vil du modtage en SMS, når der sker driftskritiske hændelser (f.eks. planlagte reperationer eller orientering om udfald i vandforsyningen), og når der er væsentlige opdateringer på hjemmesiden. Vi forventer at udsende ca. 5-10 SMSer om året. For at benytte tjenesten skal du oplyse dit navn, adresse, målernummer og et mobilnummer.

I afsnittene nedenunder kan du følge vores nyhedsstrøm.

6. marts 2022: Generalforsamling 15. marts 2023. Læs indkaldelsen...

24. januar 2023: Vandkvaliteten overholder kravværdier, og der er ikke fundet PFAS-forbindelser i vandet i Hove. Se seneste prøver her.

12. november 2022: Vandkvaliteten overholder kravværdier. Se seneste prøver her.

1. oktober 2022: En god pris på vandet. Læs mere...

21. marts 2022: Vandkvaliteten overholder kravværdier. Se seneste prøver her.

6. marts 2022: Generalforsamling 28. marts 2022. Læs indkaldelsen...

12. november 2021: Vandkvaliteten overholder kravværdier. Se seneste prøver her.

1. oktober 2021: Vandkvaliteten overholder kravværdier. Se seneste prøver her.

23. maj 2021: Generalforsamling 8. juni 2021. Læs indkaldelsen...

Corona-situationen påvirker ikke vores vandkvalitet. MEN forsyningssikkerheden er afhængig af, at borgerne i Hove og vandværkets bestyrelse ikke udsættes for unødig smitterisiko. Så vi har - som andre vandværker i Egedal - på baggrund af myndighedernes opfordring udskudt vores generalforsamling. Udskydelsen var også en konsekvens af, at Egedal kommune indtil 21. maj 2021 ikke tillod, at vi holdt møde i kommunens lokaler.

Situationen har nu ændret sig så meget, så vi kan afholde den udskudte generalforsamling. Der omdeles indkaldelse til alle.

På vores borgermøde i januar 2020 drøftede knap 50 fremmødte borgere og de tre vandværkers bestyrelser mulighederne for samle vandværkerne i ét fælles vandværk. Hvad er det vigtigt at få undersøgt for at skabe et grundlag for en beslutning for eller imod.

Siden borgermødet har de tre bestyrelser arbejdet videre med at undersøge sammenlægningsmulighederne.

På generalforsamlingen fortsætter vi drøftelsen af det fremtidige samarbejde med vandværkerne i Hove Overdrev og Nybølle.

15. marts 2021: Tænk over pesticider i haven. Se kampagnen ...

23. januar 2021: Vandkvaliteten overholder kravværdier. Se seneste prøver her.

16. november 2020: Undgå gebyrer: Brug betalingsservice. Læs mere her.

2. august 2020: Generalforsamling 25. august 2020. Læs indkaldelsen...

26. juni 2020: Vandkvaliteten overholder kravværdier. Se seneste prøver her.

16. marts 2020: Corona-situationen påvirker ikke vandværkets vandkvalitet. MEN forsyningssikkerheden er afhængig af, at borgerne i Hove og vandværkets bestyrelse ikke udsættes for unødig smitterisiko. Derfor udskyder vi - som andre vandværker i Egedal - på baggrund af myndighedernes opfordring generalforsamling på ubestemt tid. Beslutningen er også en konsekvens af, at Egedal kommune har besluttet, at vi ikke må holde møde i kommunens lokaler.

Vandværksforeningen har vurderet, at alle vandværker med nært forestående generalforsamlinger efter myndighedernes udmeldinger er i en Force Majeure situation, hvor det er tilladt at udskyde generalforsamlinger. Vi kunne på trods af dette have valgt at holde en form for ekstremt begrænset generalforsamling, hvor vi opfordrede folk til at blive væk og i stedet sende spørgsmål og kommentarer pr. mail. Men det ville ikke være nær så godt som en almindelig generalforsamling, og vi ville ikke have mulighed for at drøfte sammenlægningsovervejelserne. En begrænset generalforsamling i et privat hjem ville også betyde, at vandværkets bestyrelse risikerede at smitte hinanden. Det skal vi undgå af hensyn til forsyningssikkerhed ved ledningsbrud eller fejl på det tekniske anlæg. Derfor udskydelsen på ubestemt tid.

15. februar 2020: Hove, Hove Overdrev og Nybølle Vandværker inviterede til møde om muligheder for den fremtidige vandforsyning i Smørum Kulturhus. Se plancher fra mødet.

8. februar 2020: Vandkvaliteten overholder kravværdier. Se seneste prøver her.

25. januar 2020: Vandværket har lokaliseret to brud. Et brud på Hove Møllevej er allerede repareret. Yderligere et mindre brud på ledningsnettet på Hove Møllevej repareres 29. januar. Forsyningen afbrydes denne dag i tidsrummet 9-16.

22. januar 2020: Vandværket afholdt sammen med Nybølle Vandværk og Hove Overdrev Vandværk borgermøde om mulighederne for en fremtidig forsyningsstruktur. Mødet gav en række gode input til de tre bestyrelsers videre arbejde og drøftelser. Emnet vil også blive sat til drøftelse på Hove Vandværks generalforsamling.

5. januar 2020: Hove, Hove Overdrev og Nybølle Vandværker inviterer til møde om muligheder for den fremtidige vandforsyning i Smørum Kulturhus, onsdag d. 22. januar 2020 kl. 19.00.

På mødet vil de tre vandværkers bestyrelse forklare, hvorfor vi er begyndt at undersøge mulighederne for samle vandværkerne i ét fælles vandværk. Det vil være muligt at stille spørgsmål til de tre bestyrelser.

2. januar 2020: Vandværket arbejder i øjeblikket på at lokalisere et mindre brud på ledningsnettet i nærheden af Hove Møllevej. Bruddets størrelse medfører ikke risiko for svigtende forsyning. Lækagesporing er kontaktet. Når bruddet er opsporet, vil der blive foretaget opgravning og lukning af brud. Under opgravningen kan det vise sig nødvendigt at afbryde for vandet i en kortere periode. Der varsles i så fald på SMS om eventuelle afbrydelser og andre gener.

25. september 2019: Årsag til fejl på pumperne er fundet. Reparatøren arbejder fortsat på at finde en varig løsning. I mellemtiden kører vandværket i nattetimerne med en afhjælpning, der i det store og hele fjerner risikoen for pumpestop.

16. september 2019: Fejlen på pumperne giver lavt (intet) vandtryk i sene nattetimer og tidlige morgener. Fejlen er fundet og delvist afhjulpet. Reperatør er tilkaldt mhp. at løse problemet fuldstændigt.

28. august 2019: Vandkvaliteten overholder kravværdier. Se seneste prøver her.

1. juli 2019: Det er en balancegang at vælge den rigtige størrelse pumpe til vores boring. En mindre pumpe bruger mindre el, giver mere skånsom indvindig med lavere grundvandssænkning og begrænser risikoen for at hente dele af vandet fra de øvre vandlag, hvor eventuelle overflade stoffer kan komme med. En kraftigere pumpe giver mere effektiv filtrering for okker på vandværket og giver en bufferkapacitet, som der kan skrues op for, når forbruget bliver stort. En større pumpe giver desværre også et større vandspild ved brud.

Vi har i foråret haft flere hændelser, hvor stort forbrug (bl.a. på grund af brud) gav ustabil forsyning. For at give flere muligheder for at undgå ustabil forsyning udskiftes den nuværende pumpe i boringen med en større pumpe. Efter udskiftningen vil vi følge vandkvaliteten mhp. at sikre, at nitratindholdet i drikkevandet ikke ændrer sig (da det er en indikator på øget indhold af overfladestoffer).

19. maj 2019: Vandforsyningen blev søndag pludselig meget ustabil og med udfald. Årsagen var stort forbrug hos en eller flere forbrugere i kombination med nedsat ydelse fra pumpen i vores boring.

3. maj 2019: Vandet fra Hove Vandværk blev kontrolleret 26. april for stoffet chlorthalonilamidsulfonsyre, som er fundet hos Ledøje Vandværk. Vi har netop modtaget resultatet. Vi kan berolige alle med, at der IKKE er fundet spor af dette pesticid hos os.

26. april 2019: Flere medier fortæller om fund af et ukendt pesticid i drikkevandet i Ledøje i forbindelse med en ekstraordinær kontrol. Det er stoffet chlorthalonilamidsulfonsyre, som miljøministeren onsdag ønskede, at vi skal teste for i fremtiden. Pesticidet er fundet i Ledøje, men ikke i Nybølle, hvor der også er foretaget test. Hove Vandværk har allerede bestilt en undersøgelse af vores drikkevand for dette nye stof. Prøven er udtaget tidligere i dag. Vi informerer om resultatet, så snart vi har det.

Læs yderlige information om vandet i Ledøje

21. april 2019: Vandforsyningen blev lørdag i påsken pludselig meget ustabil og med udfald. Vandværket reagerede ved at eftergå anlægget på værket (uden at finde fejl), eftergå boringen (uden at finde fejl) og herefter inspicere langs ledningsnettet for at finde tegn på opstrømmende vand (uden at finde tegn på brud). Vandværket afprøvede dernæst sektioner af ledningsnettet for tæthed for at få indikationer af, om der kunne være brud hos en forbruger. Undersøgelsen viste, at der ikke var tegn på brud på Lundevej og den sidste del af Hove Møllevej. Vandværket inspicerede herefter kloakker for at kunne spore sig ind på et eventuelt rørbrud hos en forbruger. Inspektionen gav grund til at formode, at der kunne være et brud eller anden årsag til stort forbrug hos en bestemt forbruger. I samarbejde med forbrugeren kunne forsyningen til pågældende herefter begrænses, så forsyningen til den øvrige del af forbrugerne kunne genetableres.

28. marts 2019: Generalforsamling 27. marts 2019. Læs referatet...

25. februar 2019: Generalforsamling 27. marts 2019. Læs indkaldelsen...

29. juli 2018: Vandforsyningen blev i weekenden pludselig ustabil. Årsagen viste sig at være en bristet haveslange hos en forbruger. Vandværket anbefaler, at man aldrig efterlader haveslanger og lignende med tryk på.

15. maj 2018: Vandforsyningen afbrudt på grund af strømafbrydelse. Ørsted oplyser, at strømmen er tilbage kl. 7.30.

16. marts 2018: Generalforsamling 15. marts 2018. Læs referatet...

14. februar 2018: Generalforsamling 15. marts 2018. Læs indkaldelsen...

21. september 2017: Efter udskiftningen af vandværkets elmåler tidligere på dagen opstod der en afbrydelse af strømmen på vandværkets pumper. Fejlen blev opdaget kl. 19.15. Strøm- og vandforsyning blev genetableret kl. 19.30.

4. september 2017: Fejlen på pumperne, som gav lavt (intet) vandtryk i sene nattetimer og tidlige morgener er nu fundet og fjernet. Vandtrykket er nu, igen, normalt på alle tider af døgnet.

31. august 2017: En god pris på vandet. Læs mere...

30. august 2017: Vandkvaliteten overholder kravværdier. Se seneste prøver her.

21. august 2017: Vandværket har nogle, tidlige morgener (sen nat) svært ved at pumpe vand ud. Reparatør er tilkaldt. Indtil løsning er fundet, tjekker vi pumperne på hverdagsmorgener ca. 5.30 og genstarter dem, hvis det er nødvendigt. Vi beklager eventuelle gener og arbejder for en hurtig løsning.

Fejlen skyldes, at pumperne efter en længere pause om natten, har opbygget en luftlomme i pumpehuset. Hvis forsyningen svigter helt en tidlig morgen, så vil pumperne i de fleste tilfælde i løbet af 10-15 minutter, selv ventilere luften ud af pumpehuset. Hvis vandet ikke er tilbage i løbet af 15 minutters tid, og klokken har passeret 5.45, kan du kontakte vandværket.

Status pr. 22. august 2017 er, at reparatør har ændret indstillinger på pumperne. Vi afventer og ser på driften de næste par døgn, inden vi betragter driftsproblemet som løst.

10. maj 2017: Vandværket blev repareret 9. maj 2017. Ventilerne på filtre er blevet udskiftet til ny, moderne løsning. Ombygningen forventes at medføre en bedre filtrering af vandet og mere effekttive skylninger vandværkets filtre.

27. april 2017: Vandværket repareres 9. maj 2017. Derfor er der risiko for afbrudt forsyning i tidsrummet 8-17 denne dag. Vi beder alle om at reducere forbruget, og ikke mindst fylde drikketrug til dyrene aftenen inden.

29. marts 2017: Generalforsamling 28. marts 2017. Læs referatet...

27. februar 2017: Generalforsamling 28. marts 2017. Læs indkaldelsen...

21. december 2016: Takstblad 2017 godkendt af kommunen. Takstbladet indstilles nu til generalforsamlingens vedtagelse.

6. december 2016: Måleraflæsning - Omdelt blanket afleveres til formand, eller send elektronisk.

1. november 2016: Nye målinger viser, at vandkvaliteten overholder alle kravværdier. Se prøver... På baggrund af generalforsamlingens beslutning er der gennemført en ikke-obligatorisk undersøgelse for perflourerede stoffer, som viser, at sådanne stoffer heldigvis IKKE kan findes i vores råvand.

20. juni 2016: Indvindingstilladelse fornyet. Tilladelsen indeholder en række krav til vandværket, hvor vi skal dokumentere vores virkning på miljøet mm. Læs mere...

21. februar 2016: Generalforsamling 16. marts 2016. Læs mere...

21. februar 2016: Nye målinger viser, at vandkvaliteten overholder alle kravværdier. Se prøver...

18. december 2015: Takstblad 2016 godkendt af kommunen. Takstbladet indstilles nu til generalforsamlingens vedtagelse.

10. december 2015: Måleraflæsning - Omdelt blanket afleveres til formand, eller send elektronisk.

21. oktober 2015: Nye målinger viser, at vandkvaliteten overholder alle kravværdier. Se prøver...

26. august 2015: Ny måling viser, at kravværdien for jern er overskredet. Vandværket er derfor i gang med at opspore årsagen til overskridelsen. Filterfunktioner er eftergået med ekstern bistand, og filtrene fungerer fejlfrit. Vi gennemgår nu rørsystemet med ekstern bistand. Pt. mistænkes en defekt ventil i rørsystemet at medføre, at der ved skylning af filtre løber en mindre mængde skyllevand retur til rentvandstanken. Se prøver...

8. januar 2015: Tre medlemmer af vandværkets bestyrelse har gennemført et uddannelsesforløb i elementær vandværksdrift og vandværkshygiejne, og bestyrelsen har udpeget en driftsansvarlig.
Uddannelsen omfatter
- Vandværkets opbygning
- Boringer
- Vandbehandling
- Anlæg til styring, rapportering og overvågning
- Beholderanlæg
- Udformning og indretning af vandværk
- Indretning af ledningsnet
- Beredskab og forsyningssikkerhed
- Kvalitetssikring af en vandforsyning
- Vandkvalitet
- Forebyggelse af forureninger
- Elementær viden om sygdomsfremkaldende bakterier og mikroorganismer
- Forureningskilder for bakterier og mikroorganismer
- Viden om risiko for forurening af komponenterne i vandforsyningens produktionssystem
- Identifikation af fare for forurening i vandforsyningssystemet
- Gode hygiejneregler
- Reaktion ved forurening med bakterier og mikroorganismer
Gennemførelse af uddannelsen er et krav for almene vandværker, jf. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på almene vandforsyningsanlæg, BEK 132 8/2 2013.

2. februar 2015: Nye målinger viser, at vandkvaliteten overholder alle kravværdier. Se prøver...

31. december 2014: Måleraflæsning - Omdelt blanket afleveres til formand, eller sendes elektronisk.

25. november 2014: Ny målinger viser, at visse kravværdier for vandkvalitet er overskredet. Se prøver...

Som en del af den rutinemæssige opfølgning på regenereringen er der udtaget vandprøver for at tilse vandkvaliteten. Det er forventeligt, at der efter store arbejder i en periode kan forekomme visse overskridelser. Prøverne tages for at sikre, at arbejderne ikke har medført særlige problemer, og at der der ikke forekommer overskridelser af kravværdierne, som indebærer sundhedsrisici.

Kravværdierne for nitrat, for kimtal v 22'c og for coliforme bakterier er overskredet.

Vandværket har eftergået alle installationer, som har været påvirket af arbejderne. Gennemgangen viste, at brøndborer havde lavet en fejl ved tilslutningen af vores afværgepumpe, som indebar, at vi har en højere andel af vand fra de øverste dele af grundvandet i vores indvundne vand. I disse vandlag er nitratmængden højere, og der kan forekomme bakterier af de typer, som også findes i overfladevand.

Vandværket har sikret sig, at afværgepumpen nu er korrekt tilsluttet. Vandværket har også justeret på indvindingspumpen for yderligere at reducere andelen af vand fra de øverste dele af grundvandet i vores indvundne vand.

Justeringer og korrekt tilslutning af pumpe har allerede nu medført, at nitratværdierne er kommet under kravværdien. Der er fortsat overskridelse af værdien for coliformebakterier. Vi afventer prøveresultatet for kimtal v.22'c.

Vandværket har kontaktet Egedal kommune for at få tilsynsmyndgighedens vurdering af situationen. Kommunen har udtrykt tilfredshed med vores indsats. Kommunen vurderer pt, at overskridelser har en karakter, hvor vi af sundhedshensyn IKKE skal anbefale forbrugerne at koge vandet.

6. november 2014: Vandforsyningen blev som planlagt koblet over på nødforsyning via tankvogn mandag morgen. Hvorefter Næstved Brøndborer kunne påbegynde arbejdet i boringen. Da arbejderne var afsluttede, og boringen skyllet godt igennem, blev vandforsyningen helt efter planen koblet tilbage til normal forsyning. Det lykkedes at gennemføre arbejderne, uden at vandforsyningen på noget tidspunkt var afbrudt. Vi takker for forståelsen og beklager de gener, som den parkerede tankvogn på Hove Møllevej, eller andre dele af arbejderne eventuelt måtte have forholdt. Næste planlagte regenerering af boringen vil finde sted om ca. 5 år.

30. oktober 2014: Nye målinger viser, at vandkvaliteten overholder alle kravværdier. Se prøver her.

21. oktober 2014: NØDFORSYNING MED VAND UDSKUDT TIL UGE 45
Hove Vandværks vandboring giver snart ikke noget vand. Det skyldes okkerudfældninger i boringen, som forhindrer grundvandet i at strømme ind i boringen.

- Omlægningen af boringen i 2002 betyder, at vandværket ca. hvert 5. år med brug af syre skal fjerne de okkerudfældninger, som forhindrer vandet i at strømme til vores boring. Sidste afsyring blev foretaget i efteråret 2009.

- I samråd med en brøndborer har vi en plan for afsyring af boringen. Afsyringen tager tre dage. I den periode kan vi ikke hente vand fra vores boring. Afsyringen starter mandag d. 3. november.

- For at sikre en nødforsyning af vand til byen opsætter vandværket en tankvogn med rent vand, som bliver koblet til vandværket. Så selv om boringen er lukket, er der stadig rent vand i hanerne.

- Der er kun plads til at stille én tankvogn med vand op. Vi opfordrer alle forbrugere til at spare på vandet, mens vi kører med nødforsyning. Hvis vi får brugt tankvognens 23.000 liter drikkevand, inden boringen kan genåbnes, kan vi risikere, at vandforsyningen midlertidigt bliver afbrudt, mens vi venter på leverancen af en ny tankvogn med friskt og rent vand.

- Vi har sørget for nødforsyning af vand, men der er stadig risiko for korte afbrydelser i vandforsyningen de tre dage, som reparationen varer.

- Der er placeret en stor tankvogn ved vandværket. Tankvognens placering er valgt i samråd med Egedal Kommune og Nordsjællands Politi. Alligevel kan tankvognen ikke helt undgå at påvirke trafikken på Hove Møllevej.

- Omkostningerne til afsyringen, ca. 35.000 kr., ligger inden for Hove Vandværks økonomiske kapacitet. Afsyringen medfører altså ikke takstforhøjelser til næste år.

- Processen med at afsyre boringen er en standardprocedure, som ikke påvirker kvaliteten af drikkevandet.

- Ved sidste afsyring fik vandet en ubehagelig, men ufarlig, bismag i dagene efter afsyringen. Vi har derfor forlænget arbejdsperioden med yderligere én dag for at sikre en bedre udskylning af boringen og dermed forhåbentligt undgå smagsproblemet.

- Vi beklager de eventuelle gener, som denne nødvendige reparation medfører.

17. oktober 2014: Ny måling viser, at kravværdien for iltning har været overskredet. Overskridelsen skyldes en defekt ventil på et filter. Fejlen er nu rettet. Der vil blive udtaget en verificerende prøve for at bekræfte, at problemet er afhjulpet. Læs mere om resultatet af vandværkets kontrollerende vandprøver her.

25. marts 2014: Nye målinger viser, at vandkvaliteten overholder alle kravværdier. Læs mere...

13. februar 2014: Nye målinger viser, at vandkvaliteten overskrider kravværdier for jern og NVOC. Læs mere.... Vandværket har igangsat undersøgelse af vandværkets filterfunktion, som formodes at være årsag til kvalitetsforringelsen.

4. februar 2014: Generalforsamling 19. marts 2014. Læs mere...

22. januar 2014: Godt vand til en god pris. Læs mere...

18. december 2013: Takstblad 2014 afvist af kommunen. Vandværket er har over for kommunen påpeget, at kommunen ikke har hjemmel til beslutningen på det foreliggende grundlag. Vandværket afventer, at kommunen genbehandler sagen.

4. marts 2013: Nye målinger viser, at vandkvaliteten fortsat overholder alle kravværdier. Læs mere...

19. februar 2012: Generalforsamling 21. marts 2013. Læs mere...

8. februar 2013: Vandforsyningen var i dagene 6.-8. februar præget af stor ustabilitet med mange afbrydelser i forsyningen. Natten til onsdag faldt begge vandværkets forsyningspumper ud kl. 03.00. Den tilkaldte reperatør ankom kl. 04.00, hvorefter der blev arbejdet med pumperne i flere omgange både onsdag og torsdag. Der blev fundet en defekt på en kontraventil ved den ene pumpe. Der blev også fundet svigtende funktion på udluftning af begge pumper. Kontraventiler foran begge pumper er blev udskiftet. Udluftere blev også udskiftet. De to reparationer var i sig selv ikke nok til at holde pumperne i drift. Derfor blev den elektroniske styring af pumperne reprogrammeret fredag d. 8. februar. Herefter kunne normal drift retableres. Årsagen til nedbruddet er efter vandværkets opfattelse en defekt kontraventil kombineret med ændrede forbrugsmønstre (som kræver ændrede pumpeindstillinger) samt føljevirkningerne af den store strømafbrydelse i januar, som formodes at have påvirket indstillingerne af pumperne.

1. januar 2013: Hove Vandværk ændrer, som vedtaget af generalforsamlingerne i marts og maj 2012, selskabsform fra 1. januar 2013. Fra denne dato foregår vandværkets fremadrettede aktiviteter i regi af Hove Vandværk a.m.b.a.

31. december 2012: Måleraflæsning - Omdelt blanket afleveres til formand, eller indsendes elektronisk.

19. december 2012: Det takstblad for 2013, som bestyrelsen agter at indstille til generalforsamlingens vedtagelse, er godkendt af kommunens Teknik og Miljøudvalg uden bemærkninger.

14. august 2012: Nye målinger viser, at vandkvaliteten fortsat overholder alle kravværdier. Læs mere...

1. maj 2012: Ekstraordinær generalforsamling 23. maj 2012. Læs mere...

6. februar 2012: Nye målinger viser, at vandkvaliteten fortsat overholder alle kravværdier. Læs mere...

1. februar 2012: Generalforsamling 28. marts 2012. Læs mere...

31. december 2011: Måleraflæsning - Omdelt blanket afleveres til formand, eller indsendes elektronisk.

15. november 2011: Nye målinger viser, at vandkvaliteten fortsat overholder alle kravværdier. Læs mere...

7. juni 2011: Ledningsbruddet, som har drillet os i gennem hele foråret, er nu fundet. Det er placeret tæt på samlebrønden ud for Ll. Lundevej. Bruddet vil blive repareret hurtigst muligt. Herefter vil der blive lappet asfalt på tidligere udgravning på Ll. Lundevej og ved den kommende, nye udgravning. Ifm. lukning af lækager kan der forekomme afbrydelser i vandforsyningen på Lundevej 13 A-B, Lundevej lige numre og Nonnemosen 26.

1. juni 2011: Takstblad 2011 godkendt af kommunens Teknik og Miljøudvalg uden bemærkninger.

1. juni 2011: Lækagesporing giver risiko for ustabil forsyning d. 7. juni i tidsrummet 9-13.

22. maj 2011: Vandforsyning var kortvarigt afbrudt og herefter ustabil i en time tid søndag aften på grund af en elektrisk fejl skabt af det kraftige tordenvejr over Hove.

22. februar 2011: Generalforsamling 30. marts 2011. Læs mere...

21. februar 2011: Nyt ledningsbrud er konstateret på forsyningsledningen fra starten af Hove Lundevej og i retning mod transformerstationen. Ledningen blev 21. februar gennemgået af et professionelt lækagesporingsfirma. På grund af frost i jorden og vejdrænets beskaffenhed var det ikke muligt at lokalisere bruddet. Sporingen af bruddet er derfor udskudt, indtil frosten er af jorden.

18. februar 2011: Nye målinger viser, at vandkvaliteten fortsat overholder alle kravværdier. Læs mere...

8. februar 2011: Muligt, nyt ledningsbrud er konstateret på forsyningsledningen fra starten af Hove Lundevej og i retning mod transformerstationen. Det er samtidigt konstateret, at der ikke er tegn på yderligere brud på ledningen på Ll. Lundevej. Der er rekvireret professionel lækagesporing, som vil gennemgå forsyningsledningerne i området d. 21. februar. Dette kan medføre risiko for afbrydelse af vandet på følgende adresser: Lundevej LIGE husnumre, Lundevej 13 A-B samt Nonnemosen 26.

1. februar 2011: Et ledningsbrud har medført ustabil vandforsyning. Torsdag d. 13. januar blev det konstateret, at forbruget af vand var højere end de vandmængder, som vandværket kan indvinde. Overforbruget medførte, at vandværket løb tør, og at der derfor kom mange små afbrydelser i vandforsyningen.

Fra fredag til søndag arbejdede vi hårdt for at finde årsagen til fejlen. Vandværket er blevet gennemgået for defekter og fundet normalt. Vi har eftergået målerbrønde for at kontrollere for rørsprængninger hos forbrugere, men ikke fundet noget unormalt.

Vi afbrød i flere tempi vandforsyningen i forskellige dele af byen for at lokalisere mulige fejl på forsyningsledningerne. Det foreløbige resultat af disse undersøgelser er, at vi mener, at den primære årsag til den ustabile vandforsyning måtte være et ledningsbrud på Ll. Lundevej.

Onsdag formiddag blev forsyningsledninger og stikledninger på Ll. Lundevej gennemgået af et professionelt lækagesporingsfirma.

Lækagesporingen fandt et brud på forsyningsledningen på Ll.Lundevej, som vi nu har repareret. Vandforsyningen på Ll. Lundevej er således genetableret. Vi forventer, at udgravningen kastes til, så snart frosten går af jorden.

Der fortsat er mistanke om, at der er yderligere brud på ledningsnettet andre steder i byen. Der er derfor fortsat risiko for ustabil vandforsyning.

31. december 2010: Måleraflæsning - Omdelt blanket afleveres til kasserer, eller indsendes elektronisk.

28. august 2010: Nye målinger viser, at vandkvaliteten fortsat overholder alle kravværdier. Læs mere...

24. august 2010: Ændret tilladelse til at indvinde vand. Hove Vandværk søgte i marts 2010 om at få reduceret sin tilladelse til at indvinde vand fra 20.000 m3 til 13.000 m3.

Vi ansøgte om nedsættelsen, fordi vandværket betaler en m3-afgift for indvindsretten. Størrelsen på indvindingsretten skal derfor stå i rimeligt forhold til det reelle behov. Vi har i det seneste årti holdt os under 10.000 m3. Så nedsættelsen af indvindingstilladelsen til 13.000 m3 har ingen praktisk betydning for vandværkets aktuelle indvinding. Men vi slipper for at betale for en indvindingsret, som vi ikke har brug for.

Egedal Kommune har afgjort, at vi kan få indvindingstilladelsen sat ned, uden at vi og kommunen skal gennem en lang og dyr udredning af miljøvirkningerne, en såkaldt VVM-undersøgelse. Kommunens beslutning om, at der ikke er brug for en VVM-undersøgelse, kan påklages til Naturklagenævnet. Derfor vil man i den kommende tid kunne se omtale af afgørelsen i lokalpressen, hvor kommunen bekendtgør afgørelsen og giver en klagevejledning til dem som ønsker at klage. Der er tale om en helt normal myndighedsbehandling. Hove Vandværk forventer ikke, at der kommer klager over afgørelsen.

12. marts 2010: Nye målinger viser, at vandkvaliteten fortsat overholder alle kravværdier. Læs mere...

23. februar 2010: Generalforsamling 24. marts 2010. Læs mere...

22. december 2009: Nye målinger viser, at vandkvaliteten igen overholder alle kravværdier. Vandværket er således tilbage til normal drift efter afsyring af boringen. Se analyserapporten her.

13. december 2009: Vandværksvandet smager fint igen.

- Boringen blev afsyret i dagene 30. november 2009 til 1. december 2009. Efter afsyringen havde vandet en metallisk bismag. Brøndborerfirmaet, som foretog afsyringen, har oplyst, at bismagen er et forbigående fænomen, som ikke bør give anledning til bekymring. Brøndboreren har også bekræftet, at de efter afsyringen skyllede boringen grundigt igennem for at fjerne eventuelle syrerester, og at de efter gennemskylningen har kontrolleret, at der ikke var syrerester i vandet.

- På brøndborerens anbefaling har vandværket sat forbruget kunstigt op ved at pumpe store mængder vand ud af boringen.

- Vandværket har skyllet vandværkets filtre og fordoblet filterskylningerne. Vandværket har også skruet helt op for den afværgepumpe, som pumper overfladevand væk fra boringen. Endelig har vandværket åbnet for en hane på vandværket, så en del af det vand, der kommer frem til vandværket, bliver lukket i kloakken.

- For at kontrollere vandkvaliteten fik vandværket udtaget en kontrolprøve af laboratoriet Eurofins d. 4. december 2009.

- Vandprøven viser, at vandet ikke overholder kravværdierne for kimtal v. 37 °C, mangan og chlorid. Disse afvigelser er direkte forbundet med den foretagende afsyring af boringen samt gennemskylning.

- Kommunen og embedslægen er orienteret om overskridelsen. Det vurderes, at overskridelsen ikke er sundhedsskadelig, og at der ikke er grund til at anbefale kogning af vandet. Vandprøven er udtaget kort tid efter afsyringen, hvor vandet stadig havde en kraftig bismag, og hvor de kraftige gennemskylninger lige var sat i gang, så overskridelserne er ikke overraskende.

- Bismagen i vandet er allerede stort set væk. Det vurderes derfor, at vandkvaliteten er bragt tilbage til det normal. Vandværket vil derfor bestille en ny vandprøve i den kommende uge. Det er vandværkets forventning, at den nye prøve vil vise, at vandkvaliteten er forbedret/normal. Analyserapporter samt yderligere information vil blive opslået på hjemmesiden samt på vandværket.

3. december 2009: Vandværksvandet har pt. metallisk bismag. Bismagen er en følge af den afsyring af boringen, som blev foretaget 30. november til 1. december 2009. Firmaet, som foretog afsyringen, har oplyst, at det er et forbigående fænomen. Vandværket følger op med en kontrolprøve på vandkvaliteten, som udtages d. 4. december. I et forsøg på at skylle bismagen væk, vil vandværket foretage ekstra gennemskylninger af råvandsledning og installationer på vandværket. Gennemskylningerne kan medføre kortvarige udfald i vandforsyningen.

30. november 2009: Vandværket planlægger syring af boring.

- Hove Vandværks vandboring giver næsten ikke noget vand. Det skyldes okkerudfældninger i boringen, som forhindrer grundvandet i at strømme ind i boringen.

- I samråd med en brøndborer er der lavet en plan for afsyring af boringen. Afsyringen, som fjerner okkeraflejringerne, vil sikre uhindret tilgang af vand til boringen. Afsyringen tager 2 dage. I denne periode vil der ikke kunne indvindes vand fra boringen.

- For at sikre en nødforsyning af vand til byen opsætter vandværket en tankvogn med rent vand, som vil blive koblet til vandværket. Så selv om boringen er lukket, er der stadig rent vand i hanerne.

- Der er kun plads til at stille én tankvogn med vand op, så vandværket opfordrer alle forbrugere til at spare på vandet. Hvis vi får brugt tankvognens 23.000 liter drikkevand, inden boringen kan genåbnes tirsdag eftermiddag, vil der nemlig ikke være mulighed for at skaffe ekstra vand, inden boringen genåbnes.

- Vi har sørget for nødforsyning af vand. Men der en risiko for korte afbrydelser i vandforsyningen de to dage, som reparationen varer.

- Der er placeret en stor tankvogn ved vandværket. Tankvognens placering er valgt i samråd med Egedal Kommune og Nordsjællands Politi. Alligevel kan tankvognen ikke helt undgå at påvirke trafikken på Hove Møllevej.

- Vi beklager de eventuelle gener, som denne nødvendige reparation medfører.

- Omkostningerne til afsyringen, ca. 30.000 kr., ligger inden for Hove Vandværks økonomiske kapacitet. Afsyringen medfører altså ikke takstforhøjelser til næste år.

- Processen med at afsyre boringen er en standardprocedure, som ikke påvirker kvaliteten af drikkevandet.

10. november 2009: Nye målinger viser, at vandkvaliteten igen overholder alle kravværdier. Læs mere... Kilden til overskridelsen af kravværdierne for turbiditet og farvetal var en defekt på den automatiske styring af filterskylninger. Fejlen er nu rettet efter en længere udredningsproces. Selv om problemet er væk, vil vandværket fortsat i de kommende måneder have opmærksomheden rettet mod vandkvaliteten. Næste planmæssige kontrol af vandkvaliteten foretages i foråret 2010.

28. oktober 2009: Vandforsyning ustabil 13-16 pga reparation.

29. september 2009: Vandforsyning afbrudt 9-16 pga reparation.

15. september 2009: Vandforsyning afbrudt 9-16 pga reparation.

9. august 2009: Vandforsyning ustabil pga voldsomt forbrug. I hele den første uge af august er vandværkets rentvandstank flere gange løbet tør for vand. Selv sidst på aftenen var forbruget større end mængden af vand, som boringen kan levere. Når der gennem længere tid bruges mere vand, end vi kan hente op af boringen, bliver der periodiske udfald i vandforsyningen.

- I Hove er situationen den, at vi på døgnbasis kan indvinde og dermed levere ca. 60 m3 vand. Det normale forbrug på en varm dag, hvor alle er hjemme, er ca. 25-30 m3. Hvis blot et enkelt svømmebassin eller to på 15m3 skal fyldes op også, så er der ganske simpelt en stor risiko for, at vandværket ikke kan følge med. Derfor: Tænk på de andre Hove-borgere, inden du lader hanerne stå åbne i flere timer. Undlad at fylde bassiner og vande haver i tidsrummet 07-11 og 15-20. Kontakt vandværket (Jørn Læsøe), hvis du skal bruge meget vand - mere end 5m3. Vandværket kan hjælpe dig med råd og dåd, så vi undgår at lægge hele byen tør.

8. juli 2009: Vandforsyning periodisk afbrudt 9-13 pga reparation. Vandværkets elinstallationer gennemgås og ombygges. Undervejs afbrydes strømmen periodisk.

6. juli 2009: Nye målinger viser, at vandet fortsat er en smule uklart. Vandværket arbejder sammen med firmaet Silhorko på at afhjælpe problemet Se prøverapporten her.

6. maj 2009: Takstblad 2009 godkendt af kommunen.

27. april 2009: Nye målinger viser, at vandet fortsat er en smule uklart. Tirsdag d. 28. april modtog vandværket analyseresultaterne fra en vandprøve, som var udtaget på vandværket d. 27. april 2009. Se prøverapporten her.

- Analysen viste, at kravværdien for turbiditet nu overholdes, og at overskridelsen af farvetallet er reduceret. Vandværket har øget antallet af filterskylninger til det dobbelte og har sat skyllenes varighed op. Der er bestilt ny målling, som gerne skulle bekræfte, at kravværdierne overholdes. Det skal bemærkes, at vandværket foreløbigt ser overskridelserne som en konsekvens af ændrede målemetoder - og ikke ser overskridelserne som en pludselig ændring af vandets reelle kvalitet.

25. marts 2009: Nye målinger viser, at vandet er en smule uklart. Torsdag d. 19. marts modtog vandværket analyseresultaterne fra en vandprøve, som var udtaget på vandværket d. 6. marts 2009. Se prøverapporten her.

- Analysen viste, at kravværdien for turbiditet og farvetallet var let overskredet. Den forringede kvalitet viser sig som en uklarhed, som ikke kan ses med det blotte øje, men som kan måles i et laboratorium.

- Bestyrelsen har gennemgået vandværkets anlæg uden at finde synlige fejl. Bestyrelsen mistænker ombygningen af filteranlægget eller ændrede målemetoder for at være kilden til fejlen. Næste skridt er derfor en kontrolleret overvågning af filterskylningerne for at be- eller afkræfte denne formodning.

5. februar 2009: Generalforsamling afholdes 18. marts 2009. Læs mere...

29. januar 2009: Nyt fællesregulativ vedtaget i kommunen. Regulativet er udarbejdet i samarbejde med Kontaktudvalget for Vandværker i Egedal og er det store hele en videreførelse af de regulativer, som var gældende før kommunalsammenlægningen. Formuleringerne i regulativet har derudover fået en sproglig opstramning. Læs regulativet her.

1. januar 2009: Måleraflæsning - Omdelt blanket afleveres til kasserer, eller indsendes elektronisk.

17. november 2008: Nye målinger viser, at vandkvaliteten igen overholder alle kravværdier. Læs mere... Kilden til overskridelsen af kravværdien for jernindhold var en defekt på den automatiske styring af filterskylninger. Fejlen blev rettet allerede i august 2008. Selv om problemet nu er væk, vil vandværket fortsat i de kommende måneder have opmærksomheden rettet mod vandkvaliteten. Næste planmæssige kontrol af vandkvaliteten foretages i foråret 2009.

30. oktober 2008: Egedal Kommune aflagde d. 30. oktober 2008 tilsynsbesøg på Hove Vandværk. Vandværket var ved tilsynet repræsenteret ved formand Peter Egemose Grib, og tilsynsførende fra Egedal Kommune var ingeniør Malene Jakobsen. Kommunens overordnede indtryk af Hove Vandværk er, at der er tale om et veldrevet vandværk. Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger vedr. vandværkets tilstand.

25. september 2008: Periodiske, korte afbrydelser af vand pga. HFI-fejl. På grund af fugt i elinstallationerne slår HFI-relæet fra og slukker for vandværket. Vandværkets bestyrelse, vores faste elektriker og leverandøren af den nye tidsstyring af skyllefiltre arbejder sammen på at løse problemerne. Mandag d. 29. september blev installationen renoveret, og vi håber, at det vil fjerne HFI-fejlene.

3. september 2008: Vandværket har fået ny styring af skyllefiltre. Dermed er der sikkerhed for, at tidsstyringen af filterskylningerne kører uden udfald, og at der ikke igen kommer et forhøjet indhold af jern i drikkevandet.

22. august 2008: Torsdag d. 21. august modtog vandværket analyseresultaterne fra en vandprøve, som var udtaget hos en forbruger d. 8. august 2008. Se prøverapporten her.

- Analysen viste, at kravværdien for jern var overskredet.

- Samme aften blev vandværkets filteranlæg gennemgået, og der blev fundet en fejl i tidsstyringen af returskylningerne. Fejlen bevirker, at filtrene på grund af manglende skylninger ikke har filtreret tilstrækkeligt jern fra vandet i en periode. For at sikre en bedre skylning og dermed overholdelse af kravværdierne, skylles filtrene nu manuelt, indtil de kan blive repareret.

- Kommunen er orienteret om overskridelsen af kravværdien. Kommunen vurderer, at overskridelsen ikke er sundhedsskadelig. Der vil snarest muligt blive udtaget nye prøver med henblik på at få eftervist, at de manuelle filterskylninger har forbedret vandkvaliteten.

13. juli 2008: Vandværket har fået nyt tag. Godt hjulpet af David fra gadekæret tilbragte de mandlige bestyrelsesmedlemmer en dejlig søndag på taget af vandværket. Det gamle tagpap blev fjernet. Beplantningen omkring vandværket blev skåret ned. Og så blev der ellers lagt nyt tagpap på under Davids kyndige ledelse. Resultatet et ikke bare smukt (synes vi selv), det er også tæt og kan holde mange år frem i tiden. Stor tak til David for hjælpen.

9. juni 2008: Vandforsyning ustabil pga voldsomt forbrug. I hele ugen op til grundlovsferien løb vandværkets rentvandstank flere gange tør for vand. Selv sidst på aftenen var forbruget større end mængden af vand, som boringen kan levere. Når der gennem længere tid bruges mere vand, end vi kan hente op af boringen, bliver der periodiske udfald i vandforsyningen. Det meget varme vejr betød, at flere andre vandværker i regionen løb tør for vand. Forklaringen ser alle steder ud til at være den samme: Kraftig havevanding samt opfyldning af svømmebassiner.

- I Hove er situationen den, at vi på døgnbasis kan indvinde og dermed levere ca. 60-70 m3 vand. Det normale forbrug på en varm dag, hvor alle er hjemme, er ca. 25-30 m3. Hvis blot et enkelt svømmebassin eller to på 15m3 skal fyldes op også, så er der ganske simpelt en stor risiko for, at vandværket ikke kan følge med. Derfor: Tænk på de andre Hove-borgere, inden du lader hanerne stå åbne i flere timer. Undlad at fylde bassiner og vande haver i tidsrummet 07-11 og 15-20. Kontakt vandværket (Jørn Læsøe), hvis du skal bruge meget vand - mere end 5m3. Vandværket kan hjælpe dig, så vi undgår at lægge hele byen tør.

4. juni 2008: Takstblad for 2008 godkendt af kommunen.

15. maj 2008: Få hjælp til at sløjfe din gamle boring. Har du på din ejendom en boring eller brønd, som var ubenyttet før d. 21. november 2007, så er der mulighed for, at sløjfningen kan foretages af ”Grundvandspuljen for Egedal Kommune”.Læs mere...

30. april 2008: Vandforsyning periodisk afbrudt pga filterfejl.

17. april 2008: Nye målinger viser, at vandkvaliteten igen overholder alle kravværdier. Læs mere... De seneste målinger af kimtal ved 22'c viser, at vandet både på vandværket og i ledningsnettet overholder kravværdierne. Kilden til den tidligere forurening er formentlig de reperationsarbejder, som blev foretaget på vandværket i februar. Selv om problemet nu er væk, vil vandværket fortsat i de kommende måneder have opmærksomheden rettet mod vandkvaliteten. Næste planmæssige kontrol af vandkvaliteten foretages i sensommeren 2008.

6. april 2008: Vandforsyning kortvarigt afbrudt pga ventilfejl.

27. februar 2008: Onsdag. d. 27. februar 2008 modtog vandværket analyseresultaterne fra en vandprøve, som var udtaget på vandværket d. 12. februar 2008. De samlede analyseresultater, kan ses på vandværkets hjemmeside.

Analysen viste, at kravværdierne for ammonium, nitrit og kimtal ved 22 ’c. var overskredet.

- Når kravværdier overskrides, skal vandværket kontakte både embedslægen og kommunen. Embedslægen og kommunen skal så vurdere, hvad der skal gøres.

- Vandværket kontaktede derfor embedslægen allerede samme dag for at få at vide, om overskridelserne på nogen måde var kritiske, og om vi skulle bede forbrugerne om at lade være med at bruge vandet.

- Vandværket kontaktede også Egedal kommune for at få deres vurdering.

- Embedslægen i Hovedstaden vendte tilbage telefonisk samme aften. Embedslægen fortalte, at der ikke var grund til at anbefale hverken kogning af vandet eller andet. Embedslægen foreslog, at der blev udtaget en ny vandprøve (for at udelukke fejl i analyseresultatet), og at vandværket blev gennemgået for at spore kilden til en evt. overskridelse.

- Næste morgen, torsdag d. 28. februar 2008, bestilte vandværket en ny analyse hos vores faste laboratorium, Eurofins. Eurofins vurderede, at overskridelserne måske kunne skyldes utilstrækkelig beluftning af vandet i vandværkets filtre, samt være resultatet af, at vandprøven var udtaget få dage efter, at der var foretaget reparationer på vandværket.

- Samme aften blev vandværket kontaktet telefonisk af Egedal kommune. Kommunen anbefalede som Embedslægen, at der blev udtaget en ny vandprøve til kontrolanalyse. Kommunen mente ikke, at der var grund til at gøre mere end det, før resultatet fra den nye analyse var kendt.

- Senere samme aften foretog vandværket en justering af filtrene på værket, hvor beluftningen blev skruet op. Der blev også foretaget en større udskylning af rørene på værket.

- Fredag d. 29. februar 2008 blev der udtaget en ny vandprøve til hasteanalyse. Resultatet af analysen viser foreløbigt, at overskridelserne vedrørende ammonium og nitrit er væk. Overskridelsen vedrørende kimtal er reduceret væsentligt. Læs mere...

- Vandværket bestilte derfor en ny, yderligere kontrolprøve. Resultatet af prøven er desværre, at kravværdien for kimtal 22'c stadig er overskredet. Vi påbegynder derfor en yderligere undersøgelse af værket og kilden til problemet og har bestilt yderligere prøver på råvand, rentvandsafgang fra værket samt hos forbrugere.

22. februar 2008: Generalforsamling afholdes 26. marts 2008. Læs mere...

17. januar 2008: Vandforsyning kortvarigt afbrudt pga strømafbrydelse i området.

28. december 2007: Måleraflæsning - Omdelt blanket afleveres til kasserer, eller indsendes elektronisk.

2. december 2007: Vandforsyning kortvarigt afbrudt pga ventilfejl.

17. november 2007: Vandforsyning kortvarigt afbrudt pga ventilfejl.

25. juli 2007: Nye målinger viser, at vandkvaliteten fortsat er god. Læs mere...

9. juli 2007: Vandforsyning kortvarigt afbrudt pga elektrisk fejl.

10. juni 2007: Vandforsyning ustabil pga voldsomt forbrug. Søndag aften løb vandværkets rentvandstank tør for vand. Da forbruget sidst på aftenen fortsat var større end mængden af vand, som boringen kan levere, var der de efterfølgende timer periodiske udfald i vandforsyningen. Det meget varme vejr betød, at flere vandværker i regionen løb tør for vand. Forklaringen ser alle steder ud til at være den samme: Kraftig havevanding samt opfyldning af svømmebassiner.

- I Hove er situationen den, at vi på døgnbasis kan indvinde og dermed levere ca. 60-70 m3 vand. Det normale forbrug på en varm dag, hvor alle er hjemme, er ca. 25-30 m3. Hvis blot et enkelt svømmebassin eller to på 15m3 skal fyldes op også, så er der ganske simpelt en stor risiko for, at vandværket ikke kan følge med. Derfor: Tænk på de andre Hove-borgere, inden du lader hanerne stå åbne i flere timer. Undlad at fylde bassiner og vande haver i tidsrummet 07-11 og 15-20. Kontakt vandværket (Jørn Læsøe), hvis du skal bruge meget vand - mere end 5m3. Vandværket kan hjælpe dig, så vi undgår at lægge hele byen tør.

3. juni 2007: Vandforsyning afbrudt 1-2 timer pba ventilfejl og spidsbelastning. En funktionsfejl på en skylleventil førte sidst på eftermiddagen til uregelmæssig og periodisk afbrudt vandforsyning. Vandforsyningen blev stabiliseret kl. ca. 17.15. Skylleventilen udskiftes snarest.

9. maj 2007: Takstblad for 2007 godkendt af kommunen.

6. maj 2007: Vandforsyning afbrudt 1-2 timer pba ventilfejl og spidsbelastning. En funktionsfejl på en skylleventil og sammenfald med en spidsbelastningsperiode førte sidst på eftermiddagen til uregelmæssig og periodisk afbrudt vandforsyning. Vandforsyningen blev stabiliseret kl. ca. 17.30.

3. april 2007: Vandforsyning afbrydes nogle timer midt på dagen pga reparationsarbejde.

28. marts 2007: Vandforsyning afbrydes nogle timer midt på dagen pga reparationsarbejde.

15. marts 2007: Vandforsyning afbrydes 1-2 timer midt på dagen pga reparationsarbejde.

9. marts 2007: Nye målinger viser, at vandkvaliteten fortsat er god. Læs mere...

8. marts 2007: Vandforsyning kortvarigt afbrudt midt på dagen.

28. februar 2007: Generalforsamling afholdes 28. marts 2007. Læs mere...

11. februar 2007: Vandforsyning stabiliseret. Nyt vandværk stadig under indkøring.

8. februar 2007: Vandforsyning er fortsat uregelmæssig, især i aften- og nattetimer.

4. februar 2007: Vandforsyning er uregelmæssig, især i aften- og nattetimer.

2. februar 2007: Vandforsyning afbrudt 05:30 - genetableret 06:15.

30. januar 2007: Efter beslutning på ekstraordinær generalforsamling november 2006 skal der installeres ny pumpe på vandværket. Det betyder, at der bliver lukket for vandet torsdag den 1. februar mellem kl. 7:30 og ca. 16:00. Der vil i perioden heller ikke være mulighed for at hente vand på vandværket. Efter installation af den nye pumpe, forventes der en kortere periode (nogle få uger), hvor der kan være uregelmæssigheder i vandforsyningen som følge af indkøring af den nye pumpe. Læs mere...

8. januar 2007: Måleraflæsning - Omdelt blanket afleveres til kasserer, eller indsendes elektronisk.

15. december 2006: Ombygning af vandværket er planlagt til sidst i januar 2007. Læs mere...

5. december 2006: Hove Vandværk afgiver høringssvar om vandindvinding i regionen. Læs mere...

16. november 2006: Hove Vandværk afgiver høringssvar om Frederikssundsmotorvej. Læs mere...

6. november 2006: Ekstraordinær generalforsamling 27. november 2006 mhp. ombygning af værk. Læs mere...

10. oktober 2006: Måleraflæsning - Den omdelte blanket afleveres til vandværkets kasserer.

4. oktober 2006: Nye målinger bekræfter, at vandkvaliteten fortsat er god. Læs mere...

3. oktober 2006: HFI-relæ slået fra på værket pga tordenvejr. Vandforsyning kortvarigt afbrudt ifm. med genetablering af styrestrøm.

25. september 2006: Defekt stophane på Hove Gadekærsvej repareret. Vandforsyning velfungerende.

14. september 2006: Informationsbrev fra Hove Vandværk - husstandsomdelt

4. september 2006: Defekt stophane på Hove Gadekærsvej. Ifm. udbedring senere på ugen vil vandforsyningen blive afbrudt 1-2 timer.

1. september 2006: Hove Vandværk har åbnet ny hjemmeside: www.hovevand.dk

12. april 2006: HFI-relæ slået fra på værket. Vandforsyning kortvarigt afbrudt ifm. med genetablering af styrestrøm.

10. april 2006: Pumpe i boring udskiftes 11-04-2006. Vandtrykket vil derfor falde først på dagen.

NYHEDSSERVICE