Måleraflæsning

Her kan du sende din måleraflæsning elektronisk. Næste måleraflæsning, som skal indberettes, er måleraflæsning pr. 31. december 2023.

Husk, at du skal udfylde korrekt adresse og målernummer. Det er nemlig vandværkets sikkerhed for, at indberetningen er gyldig.

Har du spørgsmål vedrørende måleraflæsninger, regninger og lignende kan du kontakte vandværkets formand. Vandværket udfærdiger ikke flytteopgørelser eller lignende. Ved ejerskifte sker mellemregninger med ny ejer af såvel vand- som vandafledningsafgift derfor via refusionsopgørelsen. Spørgsmål om vandværkets takster, opkrævninger og lignende besvares ligeledes af formanden.
Målernummer (Står på måler):
Måleraflæsning (angives i hele kubikmeter - m3):
Aflæsningsdato:
Navn:
Adresse:
Mobilnummer (8 Cifre):
E-mail:
Evt. besked

NYHEDSOVERSIGT