Få hjælp til at sløjfe din gamle boring

Har du på din ejendom en boring eller brønd, som var ubenyttet før d. 21. november 2007, så er der mulighed for, at sløjfningen kan foretages af ”Grundvandspuljen for Egedal Kommune”.

Hove Vandværk deltager sammen med de andre almene vandværker, som indvinder vand i kommunen, i samarbejdet om grundvandspuljen.

Puljen har til formål at beskytte grundvandet, så vi fortsat kan indvinde godt drikkevand i kommunen.

Læs mere om at få sløjfet din gamle boring.