Vandforsyningsplan 2013-2023

Drikkevandet i Egedal Kommune leveres fra 15 vandværker. Herudover findes der ca. 440 ejendomme, der forsynes med vand fra egen vandindvinding eller er koblet til naboens vandindvinding.

Grundvandet i Egedal Kommune er generelt af god kvalitet, og der produceres drikkevand i hele kommunen ved den simpleste vandbehandling; luftning og filtrering. Grundvandet er af så god kvalitet, at kommunen eksporterer vand til andre kommuner.

Egedal Kommune har besluttet en Vandforsyningsplan 2013-2023, som skal sikre grundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen, så borgerne også i fremtiden kan forsynes med godt drikkevand.

Vandforsyningsplanen beskriver også den politik og de målsætninger, som Egedal Kommune arbejder efter, for at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer.

Se Vandforsyningsplan 2013-2023 - Egedal kommune