Budgetter og regnskaber

Vandværket holder generalforsamling hvert år i marts. Her fremlægges regnskabet, der er revideret af de revisorer, som medlemmerne har valgt. Regnskabet viser både et resultat, årets afskrivninger og en balance med egenkapital og formueforhold.


2022Budget
2021Budget og regnskab
2020Budget og regnskab
2019Budget og regnskab
2018Budget og regnskab
2017Budget og regnskab
2016Budget og regnskab
2015Budget og regnskab
2014Budget og regnskab
2013Budget og regnskab
2012Budget og regnskab