Regulativ for vandværker i Egedal Kommune

Alle vandværker i Egedal kommune er omfattet af et regulativ, som er besluttet af kommunalbestyrelsen.

Hove Vandværk er, som flere af de andre private, almene vandværker, omfattet af det fællesregulativ, som blev vedtaget i 2009.

Regulativet er udformet med udgangspunkt i det forslag til regulativ, som Foreningen af Danske Vandværker anbefaler. Udformningen blev drøftet med både vandværkerne og med Kontaktudvalget for almene Vandværker i Egedal (KVE).

Fællesregulativ for Private Vandværker - Egedal kommune