HOVE VANDVÆRK - INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2021

Der indkaldes hermed til generalforsamling i følge selskabets vedtægter. Generalforsamlingen afholdes:

tirsdag d. 8. juni 2021 KL. 19.30.
Smørum Gl. Skole, Smørum Bygade 35, Smørumovre

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Det reviderede regnskab til godkendelse
4) Budget
5) Forelæggelse af takstblad
6) Indkomne forslag - Der er ikke indkommet forslag.
7) Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af bestyrelsessuppleant
9) Valg af revisorer og revisorsuppleant
10) Eventuelt (herunder fri drøftelse af samarbejdsmulighederne med Hove Overdrev og Nybølle vandværker)

Medlemmer kan, jf. vedtægternes § 8 stk. 2., afgive stemme ved fuldmagt. Et fremmødt medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Vel mødt, bestyrelsen.