HOVE VANDVÆRK - INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2019

Der indkaldes hermed til generalforsamling i følge selskabets vedtægter. Generalforsamlingen afholdes:

onsdag d. 27. marts 2019 KL. 20.00.
Lokale 1, Smørum Kulturhus, Flodvej 68

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Det reviderede regnskab til godkendelse
4) Budget
5) Forelæggelse af takstblad
6) Indkomne forslag - Der er ikke indkommet forslag.
7) Valg af ordinære bestyrelsesmedlemmer
8) Valg af bestyrelsessuppleant
9) Valg af revisorer og revisorsuppleant
10) Eventuelt

Medlemmer kan, jf. vedtægternes § 8 stk. 2., afgive stemme ved fuldmagt. Et fremmødt medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

Vel mødt, bestyrelsen.