Generalforsamlinger

Vandværket afholder årlige generalforsamlinger i overensstemmelse med vedtægterne. Derudover indkaldes til ekstraordinære generalforsamlinger forud for større anlægsaktiviteter, som ikke har været behandlet på en ordinær generalforsamling.

Alle interessenter kan deltage i generalforsamlingen. Vandværkets øvrige forbrugere har også ret til at overvære generalforsamlingen.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering her på hjemmesiden. Indkaldelsen husstandsomdeles også.

Du kan finde både indkaldelser og de efterfølgende referater her på siden.