Bestyrelsen for Hove Vandværk

Valgt på generalforsamlingen marts 2022.

Har du akutte problemer med vandforsyningen, eller har du opdaget et ledningsbrud, skal du i første omgang kontakte Jørn Læsøe.

Har du spørgsmål vedrørende måleraflæsninger, regninger og lignende kan du kontakte vandværkets formand. Vandværket udfærdiger flytteopgørelser, men man skal selv gøre vandværket opmærksom på ejerskiftet. Spørgsmål om vandværkets takster, opkrævninger og lignende besvares af Peter Egemose Grib.

Gravetilladelser skal søges via LER (LedningsEjerRegisteret).

Ansøgninger om gravetilladelser behandles normalt af Peter Egemose Grib.

I øvrige sager kan du rette henvendelse til vandværkets formand, Peter Egemose Grib.

Formand Peter Egemose Grib, Hove Gadekærsvej 2, 2765 Smørum. Tlf. 61354119, pegrib @ hotmail.com.
Kasserer Charlotte Haug Clausen, Hove Gadekærsvej 11, 2765 Smørum.
Driftsansvarlig Jørn Læsøe, Hove Gadekærsvej 5, 2765 Smørum. Tlf. 21699724.
Driftsansvarlig Ricco Jensen, Hove Lundevej 9, 2765 Smørum. ricco.jensen @ 12move.dk.
Bestyrelsesmedlem Peder Grønlund, Hove Overdrevsvej 6, 2765 Smørum.